پیامبری که با مشاهده ی بدن لخت زن پسر خوانده اش عاشق شد و آیه نازل کرد.

 

محمد با این دو آیه هم به سنت خود اعراب خیانت کرد و هم به خواسته قلبیش که همبستر شدن با زینب، زن فرزند خوانده اش بود، دست یافت.

احزاب، آیه 36
هيچ مرد و زن با ايماني نباید هنگامي كه الله و فرستاده‌اش امري را لازم بدانند گزینه‌ای غیر از این اختیار نماید، و هر كس ‍ نافرماني الله و فرستاده‌اش را كند به گمراهي آشكاري گرفتار شده است.»

احزاب، آیه 37
و آنگاه به كسى كه الله بر او نعمت ارزانى داشته بود و تو به او نعمت داده بودى مىگفتى همسرت را پيش خود نگاه دار و از الله بترس و آنچه را كه الله آشكاركننده آن بود در دل خود نهان مىكردى و از مردم مىترسيدى با آنكه الله سزاوارتر بود كه از او بترسى پس هنگامیکه زید او را بعد از کام گیری طلاق داد وى را به نكاح تو درآورديم تا در مورد ازدواج مؤمنان با زنان پسرخواندگانشان هنگامیکه آنان را طلاق گفتند گناهى نباشد و فرمان الله صورت اجرا پذيرد.

انسان به حیرت می‌افتد هنگامیکه مشاهده می‌نماید یکی از بی‌حیاترین انسانها خود را بعنوان پیامبر خدا معرفی نموده است، داستان ازدواج محمد با زینب بنت جحش بی‌گمان سندی است تاریخی و بسیار محکم که کسی از مغلطه‌بازان اسلامی را یارای انکار آن نیست؛ زیرا محتوای این داستان به صراحت در قرآن آمده است و در کتب معتبر هم شیعه و هم اهل سنت این روایت بیان شده است، روایتی که حاکی از آن است محمد با مشاهده‌ی بدن لخت زن پسرخوانده‌اش عاشق او شد، اما از آنجائیکه فرهنگ اعراب پیش از اسلام پسرخوانده را مانند پسر می‌دانستند، امکان ازدواج با او برای این جنایتکار تاریخ بشر وجود نداشت؛ بنابراین او با به خدمت گیری الله، رسم پسرخواندگی را ملغی نمود و سپس زید را با زبان بی‌زبانی مجبور نمود تا زنش را طلاق دهد، او بیان کرد که الله عقد من را با زینب در آسمانها بسته است و شاهد این ازدواج هم جبرئیل بوده است، اما اصل این داستان در تفسیرهای معتبر اسلامی که در شرح این آیه بیان شده است؛
زید ابن حارثه پسر خوانده‌ی محمد ابن عبدالله بود؛ پیامبر اسلام نیز او را خیلی دوست می‌داشت تا جائیکه به وی، زید ابن محمد می‌گفتند.
در سال حدوداً پنجم هجری بود که پیامبر اسلام از دخترعمه اش، زینب بنت جحش، که از خانواده‌ی سرشناس و ثروتمند بود برای زید خواستگاری نمود؛خانواده‌ی زینب و خود او گمان کردند که محمد برای خودش خواستگاری می‌کند، این بود که بی‌درنگ از این خواستگاری استقبال نمودند، اما هنگامیکه که متوجه شدند، برای زید( که در ابتدا برده‌ی پیامبر بود) خواستگاری می‌نماید، بسیار ناراحت شدند و این اقدام پیامبر اسلام را توهینی نسبت به خانواده‌ی خویش قلمداد نمودند، لذا به او جواب رد دادند، پیامبر اسلام که هرگز چنین انتظاری را از آنها نداشت (زیرا زید را پسر خود صدا می‌زد) بسیار ناراحت شد و پس از مدتی اعلام نمود که الله این آیه را بر او نازل نموده است:
هيچ مرد و زن با ايماني نباید هنگامي كه الله و فرستاده‌اش امري را لازم بدانند گزینه‌ای غیر از این اختیار نماید، و هر كس ‍ نافرماني الله و فرستاده‌اش را كند به گمراهي آشكاري گرفتار شده است.» احزاب ، آیه 36
لذا زینب و خانواده‌اش با نزول این آیه، گزینه ای جز اطاعت امر الله و فرستاده‌اش، محمد، را نداشتند؛ بنابراین با ازدواج موافقت نمودند.

تا اینکه روزی بر حسب اتفاق پیامبر اسلام، زینب را بدون حجاب مشاهده نمود. از این لحظه به بعد قضیه به گونه‌ای دیگر رقم خورد؛ پیامبر اسلام زینب را پسندید و عاشق او شد، اما او با دو مشکل مواجه بود:
از یک طرف زینب شوهر داشت و از طرف دیگر او زن پسر خوانده‌اش بود که بر طبق رسم عربها نمی‌توانست با او ازدواج نماید؛ لذا مایل نبود که زید او را طلاق دهد و هر بار که زید این درخواست را با او مطرح می‌نمود، پیامبر مخالفت می‌کرد.
او همواره این موضوع را در دلش نگه می‌داشت و می‌خواست که برای رسیدن به زینب این رسم پسرخواندگی را از بین ببرد.
لذا باز الله را به خدمت گرفت و از قول او گفت که ای محمد چرا آنچه را که الله برای تو آشکار کرده است در دل نگه می‌دارید ، این بود که محمد زید را هم از اراده‌ی الله آگاه ساخت، اراده‌ای که حتمی و قطعی است، پس در واقع عقد آنها را خود الله بسته بود.
زید هم زینب را طلاق داد.
پس ازجدائی آن دو، پیامبر اسلام بدون عقد وارد اتاق زینب شد، اما زینب از او شرم نمود، محمد به او گفت که نگران نباش و شرم نکن که الان الله عقد من و تو را در آسمانها بسته آیه چنین می‌گوید:

و آنگاه به كسى (زید)كه الله بر او نعمت ارزانى داشته بود(منظور اسلام آورده بود) و تو به او نعمت داده بودى (او را پسر خوانده‌ی خود نمودی) مىگفتى همسرت را پيش خود نگاه دار و از الله بترس و آنچه را كه الله آشكاركننده آن بود در دل خود نهان مىكردى و از مردم مىترسيدى با آنكه الله سزاوارتر بود كه از او بترسى پس هنگامیکه زید او را بعد از کام گیری(سکس) طلاق داد وى را به نكاح تو درآورديم تا در مورد ازدواج مؤمنان با زنان پسرخواندگانشان هنگامیکه آنان را طلاق گفتند گناهى نباشد و فرمان الله صورت اجرا پذيرد. احزاب، آیه 37

اکنون در همین زمینه به چند روایت از منابع سنی و شیعه اشاره میشود.
رسول الله برای حاجتی به ملاقات زید رفته بود، پس زینب(همسر زید) درحالی که بدون لباس ایستاده بود را مشاهده نمود، او زنی سفید بسیار زیبا و از زیباترین زنان قریش بود. رسول الله از این زیبائی به شگفت آمد و عشق او در دلش قرار گرفت، پس گقت: سبحان الله مقلب القلوب وانصرف پاک منزه است الله کسی که دلها را منقلب می‌گرداند، پس هنگامیکه زید آمد زینب ماجرا را بیان نمود، زید متوجه منظور رسول الله گردید و نسبت به زینب بی‌رغبت شد، پس نزد رسول الله رفت و گفت که قصد دارد زنش زا طلاق دهد، رسول الله گفت: آیا از او چیز بدی دیده‌ای؟ زید گفت: نه والله یا رسول الله، من چیزی جز نیکی از او ندیده‌ام ولی او افتخاراتش را به رخ من می‌کشد و با زبانش مرا آزار می‌دهد؛ رسول الله گفت: زنت را نگهدار و از خدا بترس سپس زید او را طلاق داد.
تفسیر معالم التنزیل بغوی (صفحه 354)
قرطبی نیز در تفسیرش صفحه‌ی 174 مشابه همین حدیث را بیان نموده است.
این در حالی بود که محمد در دل آرزو داشت که زید زنش را طلاق دهد ولی از واکنش مردم می‌ترسید:
والنبی صلى الله عليه وسلم يحب أن يطلقها و يخشى مقالة الناس.
فتح الباری (جلد 8/صفحه524 )
ابن کثیر در تفسیرش بیان می‌نماید که الله به رسولش پیش از اینکه زید زینب را طلاق دهد خبر داده بود که زینب زن تو خواهد شد. (تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه‌ی 225 )
طبری در تفسیرش صفحه‌ی 274 بیان می‌نماید که رسول الله قصد داشت وارد اتاق زینب شود که باد پرده‌ای که از مو بافته شده بود را کنار زد و رسول الله زینب را دید، از زیبائی او به شگفت آمد و عشق او در قلبش قرار گرفت، زینب این داستان را به شوهرش گفت و…..(باقی ماجرا مانند آنچه که گفته شد)

اما در منابع شیعه:
رسول الله وارد اتاق زینب شد و او را لخت مشاهده نمود(هنوز حکم حجاب نیامده بود) و او خیلی زیبا بود پس گفت:سبحان الله خالق النور و تبارك الله أحسن الخالقين پاک و منزه است الله (کسی که) خالق نور است و …مبارک باد بر الله که بهترین خالقان است؛ سپس رسول الله به منزلش رفت در حالی که عشق زینب در دلش قرار گرفت عشقی عجیب… تفسير قمی ج2 ص 173 ؛ علی ابن ابراهیم قمی از استادان و مریدان خاص کلینی است.
مأمون از اما رضا درباره‌ی آیه‌ی (احزاب/36) پرسید و امام رضا پاسخ داد که همانا رسول الله قصد خانه‌ی زید ابن حارثه را نمود و او زینب را در حالیکه مشغول آب‌تنی بود مشاهده کرد و گفت: سبحان الذي خلقك (پاک و منزه است آن الله که تو را خلق نمود …
عيون أخبار الرضا ج1 ص 204 نوشته‌ی شیخ صدوق از معتبرترین علمای شیعه.
همچنین در تفسیر مجمع البیان در توجیه این امر آمده است که:
اگر گفته شود پيامبر گرامى با ديدن جمال و كمال «زينب» از او خوشش آمد و عشق او را به دل گرفت و آرزو كرد كه كاش همسرى مانند او را الله به وى ارزانى دارد و اين امید را در دل نگه می‌داشت کار ناروائي نیست.

نگاهی نو به اسلام، این کاریست که هر ایرانی خردورز، انسان گرا و وطن پرست باید برای نجات خود و ایران انجام دهد. پذیرفتن یک پیامبر دروغین، شهوت ران، فریبکار، راهزن، تجاوز گر و تمامیت خواه، بزرگترین خیانت به شعور هر ایرانی و مام وطن است. آیا هنوز باورمند هستید که این دین از آسمانها آمده است و قرآن کلام بنیان گذار هستی است؟

Advertisements

ابراهیم فیروزی با وجود پایان محکومیت هم‌چنان در زندان

ebrahim firouzi

ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی که از ۱۷ ماه پیش در زندان بسر می‌برد، با وجود اینکه در ۲۳ دی ماه محکومیتش به پایان رسیده همچنان در انتظار تعیین تکلیف از سوی قاضی مقیسه است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ابرهیم فیروزی نوکیش مسیحی که در آخرین بازداشت خود، ۳ شهریور ماه سال ۹۲ بازداشت شد، پیشتر از سوی دادگاه انقلاب رباط کریم به یک سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان سرباز محکوم شده است.

این حکم به دلیل بازداشتهای قبلی وی صادر شده بود و با احتساب ایام بازداشت قبلی و طبق تعیین وضعیت زندان در تاریخ ۲۳ دی ماه جاری محکومیت زندان آن به پایان رسید.

این در حالی است که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برای این نوکیش مسیحی پرونده دیگری با اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام تشکیل شده که با وجود گذشت ۱۴ ماه برای این پرونده تعیین تکلیف نشده است.

یکی از نزدیکان ابراهیم فیروزی به گزارشگر هرانا گفت: «قاضی مقیسه برای این پرونده ۲۰۰ میلیون تومان قرار صادر کرده است ولی خانواده ابراهیم فیروزی وقتی برای تودیع این وثیقه مراجعه می‌کنند حاضر به پذیرش آن نمی‌شوند.»

این منبع همچنین گفت: «دی ماه سال گذشته [۹۲] برای ابراهیم فیروزی دادگاهی تشکیل شد و وی اتهامات وارده را در این دادگاه رد کرد. قاضی مقیسه هم به وی گفت حالا که اتهامات را رد می‌کنی باید صبر کنی تا بازجویت بیاید و در حضور بازجو دادگاهی شود. از آن زمان هم که یک سال می‌گذرد دیگر هیچ دادگاهی تشکیل نشده است.»

ابراهیم فیروزی هم اکنون در بند ۱۰ زندان رجایی شهر کرج به همراه دیگر نوکیش مسیحی، کشیش فرشید فتحی نگهداری می‌شود.

«مردم امروز»، قربانی شارلی‌ابدو و جرج کلونی شد!

«مردم امروز»، قربانی شارلی‌ابدو و جرج کلونی شد!
روزنامه «مردم امروز» به دلیل تیتری به نقل از جرج کلونی با عنوان «من هم شارلی هستم» توقیف شد

به گزارش خبرگزاری امنیتی تسنیم، محمد قوچانی، سردبیر روزنامه «مردم امروز» در گفت‌وگو با خبرنگار این رسانه، با تایید خبر، اظهار داشت: این روزنامه به دلیل چاپ مطلبی در ارتباط با ماجرای شارلی‌ابدو توقیف شد. به گفته قوچانی اقدام به توقیف این روزنامه از سوی دادستانی تهران صورت گرفته است.

خبرگزاری مهر نیز گزارش داده که روزنامه مردم امروز به مدیرمسئولی احمد ستاری و سردبیری محمد قوچانی با دستور بازپرس شعبه ۲ دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شده است.

خبرگزاری فارس نیز نوشته است که بر اساس اطلاعات به دست آمده نامه دستور توقیف روزنامه مردم امروز به وزارت ارشاد ارائه شده تا به اجرا درآید.

روزنامه «مردم امروز» در تیتر نخست شماره سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه خود، از عنوان «کلونی: من هم شارلی هستم» استفاده کرده بود، این تیتر، با واکنش تند رسانه‌های محافظه‌کار روبه‌رو گردید. از جمله روزنامه کیهان، در شماره روز چهارشنبه، ۲۴ دی‌ماه خود، با «مهدورالدم» خواندن کارتونیست‌های شارلی‌ابدو، خواستار برخورد با روزنامه «مردم امروز» شد و نوشت: «مشخص نیست به چه علت روزنامه مردم امروز به سردبیری یک مجرم سابقه‌دار در فتنه ۸۸ در حمایت از توهین‌کنندگان به پیامبر اسلام تیتر زده است!»

جرج کلونی، بازیگر، فیلم‌نامه‌نویس، تهیه‌کننده و کارگردان آمریکایی برنده جایزه اسکار و گلدن گلوب است.

 

پاسخ «مردم امروز» به انتقادها

در همین حال، به دنبال این واکنش‌ها، خبرگزاری مهر از پاسخ این روزنامه خبر داده و نوشته است: روزنامه «مردم امروز» امروز شنبه ۲۷ دی‌ماه در ستون «صدای مردم» خود و در پاسخ به دو پرسش از خوانندگانش در این خصوص، نوشت: اول اینکه اظهارات جُرج کلونی در هفتاد و دومین دوره فستیوال «گلدن گلوب» مربوط به قبل از انتشار شماره جدید مجله «شارلی ابدو» بوده و چه بسا اگر بعد از آن بود خود این بازیگر نیز آن شعار را تکرار نمی‌کرد و فضای قبل از انتشار شماره جدید این نشریه فرانسوی را با بعد از آن، باید متفاوت دانست. چون در فضای قبلی بحث ترور و قتل چند روزنامه‌نگار و کارتونیست و محکومیت اقدام گروه‌های تروریستی «داعش» و «القاعده» مطرح بود و در فضای بعدی موضوع اهانت، اولویت پیدا کرد. همچنان که قبل از شماره جدید این مجله نه‌تنها شخص رئیس‌جمهوری ایران و سخنگوی وزارت خارجه، اقدام تروریست‌ها را محکوم و تقبیح کردند که حتی آیت‌الله سیداحمد خاتمی نیز در خطبه‌های نمازجمعه تهران چنین کرد. بنابراین در آن مقطع، سخنان جرج کلونی و تکرار شعاری برای اعلام همبستگی با قربانیان و وجه ضد تروریستی داشت نه تایید اهانت اما فضای پس از انتشار شماره جدید، قطعاً متفاوت است.

این روزنامه همچنین با اشاره به زیرتیتر همان تیتر با عنوان «عده زیادی نه‌تنها در پاریس، بلکه در سراسر جهان راهپیمایی کردند و آنها مسیحی و یهودی و مسلمان بودند» آن را نشانه‌ای برای «رفع اتهام از مسلمانان در شرایطی که در مظان اتهام قرار گرفته بودند و بیم انتقام‌جویی از اقلیت مسلمان مقیم فرانسه می‌رفت» در روزنامه «مردم امروز» ذکر کرده و با تاکید بر روشن بودن موضع این روزنامه در این خصوص، مخاطبان را به سرمقاله‌های سردبیر این روزنامه ارجاع داده و در همین حال تاکید کرده است: در شماره ۱۴ روزنامه (یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲) و دو روز قبل از شماره مورد بحث در ستون سمت راست صفحه اول، عنوان یادداشتی از دکتر ابراهیم یزدی و این‌گونه آمده است: «آزادی آری، توهین هرگز». موضع ما نیز همین است: «آزادی آری، توهین هرگز». در آن مطلب هم بر آزادی‌بیان تاکید شده و هم بر پرهیز از اهانت.

روزنامه «مردم امروز» در ادامه آورده است: موضع صریح‌تر اما روز قبل‌تر (شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳) در گفتگو با حجت‌الاسلام دکتر داوود فیرحی روشن می‌شود. آنجا که ایشان می‌گوید: «ما با دو مساله مواجه هستیم. از نظر درون دینی کسانی هستند که با علم به مقام رفیع پیامبر اکرم (ص) به ایشان اهانت می‌کنند. چنین امری از نظر درون‌دینی حکم دارد و حکمش قتل است. چنین فردی خونش حلال است. البته در مورد اخیر شبهاتی وجود دارد. در این‌باره که چه کسی و چه کسانی به پیامبر اکرم (ص) توهین کرده‌اند و اینکه چگونه این کار صورت گرفته است. آیا کل نشریه فرانسوی پشت اقدام توهین‌آمیز بوده است یا فقط یک کارتونیست دست به چنین اقدامی زده است؟ در مواردی که شبهه وجود نداشته و هویت شخص توهین‌کننده به طور آشکار معلوم باشد (همانند قضیه سلمان رشدی و نگارش کتاب آیات شیطانی توسط او) حکم قتل قطعی است چراکه فرد مذکور عامدانه پیامبر مکرم (ص) را مورد تمسخر قرار داده و باید تبعاتش را هم پس بدهد.» در ادامه مصاحبه هم البته تاکید می‌کنند که «سب‌النبی قاعده و شرایط خاص خود را دارد» تا راه سوءاستفاده بسته شود.

این روزنامه همچنین پرسش‌کنندگان در این خصوص را به نوشته مدیرمسئول روزنامه که در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی انعکاس گسترده‌ای داشت، ارجاع داده و در پایان نوشته است: تیتر از منظر برائت از تروریسم به نام اسلام یا ایران نیز قابل ملاحظه بوده است. امیدواریم هم این دو خواننده گرامی و هم دیگرانی که پیامک فرستاده‌اند پاسخ خود را از خلال این سطور دریافت کرده باشند و چنانچه پیامک‌هایی با این مضمون را ادامه نمی‌دهیم بر ما ببخشایند. هرچند که هم‌چنان بر این باوریم که نیاز به این توضیحات نیست وقتی می‌توان از زبان شیخ اجل نقل کرد: ماه فرو ماند از جمال محمد / سرو نباشد به اعتدال محمد…

نمازخانه اهل‌سنت تهران پلمب شد

صبح روز جاری نمازخانه مرکزی اهل‌سنت تهران واقع در پونک پلمب شد.

به گزارش هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، صبح شنبه ۲۷ دیماه شهردار ناحیه پونک به همراه معاونین و ماموران شهرداری با حضور در محل نمازخانه کلیه دربهای ورودی این نمازخانه را پلمب و سپس جوش زدند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که جمعه گذشته ۱۹ دیماه همزمان با برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران از برگزاری نماز جمعه اهل سنت در نمازخانه پونک به امامت مولانا عبدالحمید ممانعت به عمل آمده بود.

به گفته یکی از شاهدان عینی: «ماموران شهرداری همچنین با اهانت به مولوی عبید الله موسی‌زاده امام جمعه و جماعت این نمازخانه تلفن همراه و مدارک شخصی وی را با خود بردند.»

تهدید آتنا دائمی به تبعید به زندان قرچک ورامین

قاضی صلواتی، اتنا دایمی فعال مدنی را به تبعید به زندان قرچک ورامین تهدید کرده است.

به گزارش هرانا به نقل از سحام؛ این فعال مدنی که ۱۹ مهر ماه و با هجوم ماموران سپاه بازداشت شد، مدت‌ها در سلول انفرادی تحت فشار بود تا ارتباط با احمد شهید، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل را بپذیرد.

قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در اولین جلسه رسیدگی به این زندانی سیاسی گفته است اتهامات تو سنگین است و اگر اتهامات را نپذیری، به زندان زنان قرچک می‌فرستم.

پرونده اتهامی آتنا دایمی با سه اتهام بزرگ تبلیغ علیه نظام، ارتباط با بیگانگان و اقدام علیه امنیت ملی از سوی سپاه به دادگاه ارسال شده و به رغم پایان تحقیقات و آغاز رسیدگی، قاضی همچنان از تبدیل قرار بازداشت موقت غیر قانونی به وثیقه خوداری می‌کند.

بازجویان در طول تحقیقات این فعال اجتماعی و مدنی را برای پذیرفتن ارتباط با احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر، تحت فشار گذاشته تا اتهامات خود را بپذیرد.

در حال حاضر این زندانی سیاسی با مهدیه گلرو دوران بازداشت موقت خود را می‌گذراند.

اتنا دایمی فعالیت‌های مدنی داواطلبانه‌ای در حوزۀ کودکان، مانند برپا کردن کلاس‌های آموزشی نقاشی یا نمایشگاه‌های نقاشی برای کودکان کار و خیابان داشته است.

او از جمله فعالان مدنی و فعالان حقوق کودکان کار در تهران بود که در گروه حمایت از کودکان کوبانی، شنگال و غزه حضور فعالی داشت. وی همچنین در کمپین حمایت از کوبانی و تجمع اعتراضی در مقابل سفارت ترکیه در تهران نیز شرکت داشت.

نگهداری طولانی مدت اتنا دائمی در سلول انفرادی و شرایط بد بهداشتی بازداشتگاه و عدم دسترسی به هواخوری و نور آفتاب هم موجب بروز ناراحتی پوستی وی شده بود، با اینحال، پیگیری‌های خانواده این زندانی سیاسی برای درمان وی در خارج از زندان نیز تا کنون راه به جایی نبرده است.

دستگیری ۸۴ نفردرپارتی شبانه

دستگیری ۸۴ نفر درپارتی شبانه توسط اطلاعات ناحیه سلمان مشهد صورت گرفت.

به گزارش هرانا به نقل از خبرگزاری بسیج از خراسان رضوی؛ بدنبال دریافت گزارش مردمی درخصوص برگزاری پارتی مختلط درحوزه ۵ ناحیه سلمان اطلاعات حوزه باهماهنگی اطلاعات ناحیه مکان موردنظر را تحت نظر گرفتند که پس از تایید صحت گزارش هماهنگی‌های لازم بافرماندهی ومراجع قضایی وگرفتن مجوز دادستانی دریک عملیات غافلگیر ۴۹ نفر مرد و ۳۵ نفر زن درحال رقص وپایکوبی مختلط دستگیر شدند.

ازمکان فوق مقدار ۵ بطری مشروبات الکلی پلمپ و ۲۰بطری خالی مشروب و ۳دست پاستورکشف شد.