شیوه اجرای توافق ژنو می‌گوید تسلیم شونده کیست و باوجود تسلیم، تهدید به مجازات و جنگ می‌شود:

در 17 ژانویه 2014 (۲۷ دی ۱۳۹۲ ) به گزارش ایرنا، کاخ سفید خلاصه‌ای از توافق برسر اجرای توافقنامه ژنو را در اختیار نمایندگان کنگره گذاشت:

1 – در ازای توقف غنی سازی 20 درصد و سایر اقدامات شفاف ساز تهران، بخشی از دارایی‌های توقیف شده ایران شامل چهار میلیارد دلار در دو قسط آزاد خواهد شد.

ایران متعهد است بعد از گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی که قرار است بیستم ژانویه منتشر شود، تمامی فعالیت های غنی سازی 20 درصد را متوقف کند و همزمان فرایند رقیق سازی نیمی از ذخیره اورانیوم 20 درصد را آغاز کند.

2 – ایران پذیرفته‌است ساخت سانتریفیوژهای جدید را متوقف کند و همچنین سانتریفیوژهای از کار افتاده قبلی را هم تعویض ننماید.

3 – توقف سوخت رسانی و تکمیل راکتور آب سنگین اراک،

4 – توقف اقدامات جدید برای توسعه برنامه‌های هسته‌ای و

5 – عدم تلاش برای ساخت مجتمع فرآوری سوخت و ذخیره غنی سازی 5 درصد.

6 – در ازای این اقدامات تهران، گروه 1+5 متعهد هستند، تمامی تحریم های علیه صادرات محصولات پتروشیمی و واردات محصولات مربوط به صنعت خودروسازی ایران را معلق کنند.

برداشتن تحریم های مربوط به خرید قطعات هواپیمای مسافربری، توقف تلاش ها برای کاهش خرید نفت ایران در بازار جهانی، رفع محدودیت های ارزی و گردش مالی بر اساس توافقنامه ژنو از دیگر موارد مورد اشاره در این متن است.

 

انقلاب اسلامی: اما متنی که کاخ سفید انتشار داده، 4 صفحه‌است. بنابرآن، بخشی از توافق که فنی است، سری است و انتشار نمی‌یابد. نکاتی که در خلاصه سازی ایرنا نیامده‌اند، عبارتند از:

 

7 – کنترل اجرای توافق توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اجرای توافق که از 20 ژانویه شروع می‌شود، تحت کنترل مفتشان آژانس خواهد بود.

توافق فنی تصریح می‌کند اعمالی را که ایران برای محدود کردن ظرفیت تأسیسات اتمی نطنز و فردو و خودداری ایران از تکمیل کارخانه آب سنگین و رآکتور اراک، انجام دهد. باز توافق فنی اقداماتی را در بردارد که ایران برای تسهیل بازررسی و کنترل اجرای توافق توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید انجام دهد. این آژانس است که باید تصدیق کند ایران بطور کامل به تعهدات خود عمل کرده ‌است. توافق فنی همچنین دربر می‌گیرد، اقداماتی را که کشورهای 5+1 باید انجام دهند.

8 – گزارش 20 ژانویه 2014، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره وضعیت کنونی برنامه اتمی ایران، بخصوص درباره برنامه غنی سازی اورانیوم و رآکتور اتمی اراک خواهد بود. گزارش همچنین دربر می‌گیرد زمان بندی اقداماتی را که ایران  از این تاریخ، عملی خواهد کرد (متوقف کردن تولید اورانیوم 20 درصد و نصب نکردن سانتریفوژهای جدید و رقیق کردن نیمی از اورانیوم 20 درصد و… )

9 – افزون براین، آژانس راستی آزمائی می‌کند نیمی از سانتریفوژهای نصب شده در نطنز و سه چهارم سانتریفوژهای نصب شده درفردو اورانیوم غنی نکنند. لحاظ می‌شود سانتریفوژهای نسل جدید.

9/1.محدود شدن تولید سانتریفوژ به تعداد لازم برای جانشین کردن سانتریفوژهای ازکار افتاده.

9/2. ایران تأسیسات غنی سازی جدید ایجاد نمی‌کند. تولید غنی سازی اورانیوم زیر 5 درصد نباید میزان اورانیوم 5 درصد موجود را افزایش دهد. مازاد باید اکسیده بگردد.

9/3. رآکتور اتمی اراک را آماده بهره برداری نمی‌کند و کارهای تهیه سوخت برای آن متوقف می‌شود. سوخت و آب سنگین نقل و انتقال داده نمی‌شوند. تأسیسات بدست آوردن پلوتونیوم از زباله سوخت رآکتور را ایجاد نمی‌کند.

10 – ایران متعهد می‌شود، بر طبق زمان بندی، در طول 6 ماه، تدابیری، از جمله تدابیر زیر را به اجرا بگذارد:

10/1. به پایان رساندن رقیق کردن بخشی از نصف ذخیره اورانیوم 20 درصد خود. این کار ظرف 3 ماه انجام خواهد شد. و اکسید کردن بقیه ظرف 6 ماه. میزان اورانیوم 5 درصد نیز باید درپایان 6 ماه، همان باشد که اکنون هست.

 

مکانسیمهای راستی آزمائی توسط آژانس:

 

11 – برای اطمینان از این‌که ایران به تعهدات خود عمل می‌کند، آژانس، بر وفق نقش خویش که تفتیش درباره فعالیتهای اتمی و اجرای تعهدها است، تنها مقام راستی آزمائی و تصدیق کننده عمل ایران به تعهدات خویش است.

12 – افزون بر این، اتحادیه اروپا و کشورهای 5+1 و ایران یک کمیسیون مختلط تشکیل می‌دهند برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نظارت بر اجرای تعهدهای دو طرف. کمیسیون همچنین با آژانس، در تسهیل حل مسائل پیشین و کنونی مربوط به برنامه اتمی ایران، همکاری می‌کند.

کمیسیون مختلط ترکیب می‌شود از کارشناسان اتحادیه اروپا و کشورهای 5+1 و ایران و دست‌کم، ماهی یک بار برای بررسی اجرای توافق اجرائی و مسائلی که می‌توانند بوجود آیند، تشکیل می‌شود.

 

شفافیت کنترل:

 

13 – ایران متعهد می‌شود که بنحو بی‌سابقه‌ای شفافیت پیرامون برنامه اتمی خود را افزایش دهد. بخصوص از راه تفتیشهای مکرر آژانس و دادن اطلاعات بیشتر به آژانس.

تأسیسات اتمی نطنز و فردو می‌باید بروی تفتیشهای روزانه آژانس باز باشند. آژانس و ایران همکاری خواهند کرد برای تعیین آئین‌نامه تفتیش به ترتیبی که آژانس بتواند تفتیشهای روزانه را بعمل آورد و صحت اطلاعاتی را که دریافت می‌کند، بیازماید تا از اجرای توافق توسط ایران، اطمینان حاصل کند. کنترلها در بر می‌گیرند تفتیشهای برنامه گذاری شده و بدون اطلاع قبلی را.

14- رآکتور اراک و تأسیسات تابعه آن موضوع تفتیشهای ماهانه هستند. برنامه تفتیشی که تهیه می‌شود، به آژانس امکان می‌دهد، دست کم هر سه ماه یکبار، تفتیش بعمل آید. ایران، برای نخستین بار پذیرفته‌است که، درباره رآکتور اراک، اطلاعاتی را دراختیار بگذارد که مدتهای دراز حاضر نبود در اختیار بگذارد:

14.1 . دادن ارقام برای این‌که معلوم باشد سانتریفوژهائی که تولید می‌شوند به اندازه‌ لازم برای جانشین کردن سانتریفوژهای از کار افتاده‌است. و نیز اطلاعات درباره کارگاه‌های تولید سانتریفوژ و دسترسی به آنها و معادن اورانیوم.

این اطلاعات به آژانس امکان می‌دهد گزارشهای لازم در باره اجرای تعهدهای ایران را برای جلسه‌های ماهانه کمیسیون مختلط تهیه و تقدیم کند. بدین‌ترتیب، جامعه بین‌المللی توانائی آن را پیدا می‌کند ببیند آیا ایران برنامه اتمی محرمانه دارد و یا ندارد.

 

تعهدهائی که کشورهای 5+1 می‌باید انجام دهند:

 

در محدوده این مرحله اول، کشورهای 5+1 و اتحادیه اروپا، کمکی محدود و موقت و نشانه‌مند به ایران می‌کند. ارزش کل تسهیلاتی که قائل می‌شود، بر 6 تا 7 میلیارد دلار بالغ می‌شود. بخش ناچیزی از 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران که همچنان بلوکه و یا تحت محدودیتها باقی می‌ماند. برخی تسهیل‌ها در همان روز اول، مقرر خواهند شد. اغلب، در طول مدت 6 ماه،  به اقساط، رفع توقیف می‌شود. رفع تحریمها چنان ترتیب داده شده‌است که اکثریت بس بزرگ تحریمها که شامل نفت و بانک و معاملات مالی و پولی می‌شوند، برجا بمانند. این تحریمها با قوت و شدت در طول مدت 6 ماه اعمال می‌شوند. زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصدیق کند ایران به همه تعهدهای خود عمل کرده‌است، در ازای آن، شورهای 5+1 و اتحادیه اروپا متعهد می‌شوند از روز اول ببعد، اقدامات زیر را انجام دهند:

1 – الغای تحریمهای وضع شده برفرآورده‌های پتروشیمی ایران و واردات خدمات و قطعات و مواد برای بخش اتوموبیل سازی.

2 – الغای مجازاتهای وضع شده بر واردکردن و صادرکردن طلا و دیگر فلزات قیمتی، با محدودیت کلان به ترتیبی که ایران نتواند این فلزها را در بهای خریدهای خود از خارج بپردازد.

3 – اجازه سریع برای عرضه قطعات یدکی و خدمات، از جمله خدمات بازرسی و امنیت پروازهای غیر نظامی.

4 – متوقف کردن کوششها برای کاستن از خرید نفت خام ایران توسط 6 کشوری که هنوز از ایران نفت خرید می‌کنند.

5 – تسهیل ایجاد مجرای مالی و پولی به قصد تسهیل خریدهای انسان‌دوستانه که هم اکنون به ایران اجازه آن داده شده‌است و تسهیل پرداختها بابت هزینه‌های دانشجویانی که در خارج از ایران تحصیل می‌کنند و تعهدات به سازمان ملل متحد.

6 – کشورهای 5+1 همچنین متعهد می‌شوند برخی تدابیر برای تسهیل دسترسی ایران به 4.2 میلیارد دلار از پول خود، در طول 6 ماه، اتخاذ کنند. دسترسی ایران به بخش کوچکی از این پول منوط است به اجرای تعهدی که متوقف کردن تولید اورانیوم 20 درصد و رقیق و اکسیده کردن نیمی از اورانیوم 20 درصدکه در اختیار است، به بخش دیگری از این پول، تنها در پایان 6 ماه و عمل به همه تعهدها دسترسی پیدا خواهد کرد.

دسترسی ایران به پول برابر زمان بندی زیر انجام خواهند گرفت:

● اول فوریه، 550 میلیون دلار (قسطاول  )

● اول مارس، 450 میلیون دلار ( بنابر این‌که آژانس تصدیق کند که ایران رقیق کردن نیمی از آن بخش ذخیره اورانیوم 20 درصد خود را که باید رقیق کند،  انجام داده‌است)

● هفتم مارس، 550 میلیون دلار ( قسط دوم)

● دهم آوریل، 550 میلیون دلار ( قسط سوم)

● پانزدهم آوریل، ( بنابر این که آژانس تصدیق کند که ایران تمامی آن بخش از اورانیوم 20 درصد را که باید رقیق کند را به انجام رسانده ‌است)

● چهاردهم مه، 550 میلیون دلار (قسط چهارم)

● هفدهم ژوئن، 550 میلیون دلار (قسط پنجم). و

● بیستم ژوئیه، 550 میلیون دلار ( قسط ششم و روز پایان دوره 6 ماه توافق ژنو)

با این توافق اجرائی ما به پیشرفتهای مشخص دست یافتیم. اینک دست بکار کار خطیر راه‌حل کاملی می‌شویم که می‌باید نگرانی ما را نسبت به برنامه اتمی ایران رفع کند. اندک زمانی بعد از شروع به اجرای تعهدها در 20 ژانویه، امریکا با دیگر کشورهای عضو گروه 5+1 در باره راه‌حل جامع به گفتگو می‌پردازد. همزمان، گفتگوها با ایران نیز انجام خواهند گرفت.

درآنچه به راه‌حل کامل مربوط می‌شود، موافقت با همه یا هیچ مبنای کار است. ما می‌دانیم که رسیدن به این هدف بسی مشکل است. اما بخاطر امنیت ملی خود و امنیت و صلح جهان، زمان آن‌است که به دیپلماسی شانس موفقیت را بدهیم.

انقلاب اسلامی: ایرانیانی که این متن را می‌خوانند در می‌یابند چرا دستگاه مطبوعاتی رژیم آن را سانسور کرده‌است و در‌می یابند که تا کجا تحقیرآمیز است. و در می‌یابند هرگاه از روز نخست، برنامه اتمی با شفافیت تهیه و اجرا شده‌بود، چه ثروت عظیمی برباد نمی‌رفت. یک‌بار دیگر، بمدت 10 سال، فرصت رشد از دست نمی‌رفت و باز فرصت رشد یک، نسل جوان ایران، سوزانده نمی‌شد. و این استبداد ویرانگر همچنان برجا است و به خیانت و فساد و جنایت ادامه می‌دهد. باوجود این قراردادن ایران در موقعیت اسیر، خطر جنگ و تشدید تحریمها برجا است. خطر ورقه سفید امضاء دادن به اسرائیل بر این‌که هر وقت خواست به ایران حمله کند، خطری واقعی و جدی است:

انقلاب اسلامی درهجرت شماره ۸۴۶ از ۶ تا ۲۰ بهمن

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s